Начало Цели Дейности Конкурс График Резултати

 

Целите на настоящия проект се осъществяват с това партньорство чрез два публични семинара и транс-национален конкурс “ЕС в приказка”, както и други дейности за популяризирането на проекта.

При изпълнението на дейностите на проект L.I.T.T.L.E. се предвижда да се достигне приблизително до 720 000 европейски граждани.

Основната цел на Проект L.I.T.T.L.E.  е да предаде ценностите и морала на Европейския съюз, като: плурализъм, толерантност, солидарност, не-дискриминация и уважаване на различията (във връзка с Европейската Конституция), чрез приказки и детска литература, които са ефективно средство за изпращане на важни ценности към децата. По този начин проект L.I.T.T.L.E. ще популяризира използването на детската литература като ефективен инструмент за предаването на ценностите на ЕС.  

 

Целева група

Осноовната целева група за този проект са децата, тъй като на тях ще бъдат предавани ценностите на ЕС. Освен това проектът цели да информира всички хора, работещи с деца, както и родители, учители, ръководители на детски сдружения (например Скаути), ръководители на художествени групи и др. за тези и други по-сложни задачи на ЕС, включващи децата и детските права, осигурявайки връзки с институциите на ЕС, които са на разположение на европейските граждани.